Før man sender noe til oss eller kjøper noe fra oss, kan det være nyttig være informert om våre betingelser. Vi ber om at alle kunder respekterer disse reglene.

 

Reparasjoner

Dersom reparasjonstiden går ut over 28 dager, har kunden rett til å få objektet returnert ureparert, og iPhonelegen AS vil stå for returporto

Dersom du som kunde ombestemmer deg og vil ha reparasjonsobjektet returnert ureparert innen vanlig ventetid, påløper et servicegebyr på kr. 199,- i tillegg til porto.

Tar reparasjonen under 28 dager så har ikke kunden rett til redusert pris
Normal servicetid for iPhone er 24 timer etter vi har mottatt objektet, med forbehold om at deler er lagervare.
Servicetiden for iPad er 4 virkedager.
Feilsøking og diagnose av objekter belastes med normal timesats, pr. 1.1.2017 Kr 400,- (Minstepris Kr. 200,-)

Dersom reparasjonen overstiger lønnsomheten eller på forhånd avtalt maksimumbeløp, vil kunde bli kontaktet, jfr. ’Lov om håndtverktjenester m.m. for forbrukere’, kapittel II, oppdraget §7, 1. og 2. ledd:

 

§7. Plikt å frarå

1) ’Dersom tjenesteyteren før avtale er inngått eller før arbeidet er påbegynt, må anta at prisen for en reparasjon vil stå i misforhold til det tingen er verd i reparert stand, eller for øvrig at tjenesten ikkje vil bli rimelig nytte for forbrukeren, skal tjenesteyteren orientere forbrukeren om det.’

2) ’Dersom tjenesteyteren under utføring får grunn til å anta at prisen vil bli betydelig høyere enn det forbrukeren måtte vente, eller grunn til å tvile på om forbrukeren fortsatt har interesse av å få tjenesten utført som forutsatt, skal tjenesteyteren kontakte forbrukeren. Er forbrukeren ikkje å treffe eller mottar tjenesteyteren av andre grunner ikkje beskjed, skal tjensteyteren stanse arbeidet dersom dette må antas å være i forbrukerens interesse.’

Når reparasjonen er ferdig, vil kunde bli kontaktet eller utstyret sendt direkte til adressen kunden har oppgitt på ”Serviceskjema iPhonelegen.no”

Garanti

iPhonelegen AS gir 3mnd garanti på alle utførte reparasjoner. For bedriftskunder er denne garantiperioden på 6 mnd.
iPhonelegen AS samarbeider ikke med Apple Inc. og er heller ingen autorisert Apple-reparatør.
Vi får ingen støtte fra Apple Inc. sin side, og kan dessverre ikke tilby noen form for fabrikkgaranti på ditt produkt.
Når vi har foretatt service/reparasjon på ditt Apple-produkt faller all fabrikkgaranti bort.
Samme bestemmelser gjelder også for objekter produsert av/for andre merker som, men ikke begrenset til til HTC, Samsung, Nokia, SonyEricsson, BlackBerry, LG, m.fl
Dersom delen som vi har brukt blir ødelagt, har du rett til å sende inn objektet til oss for å få byttet delen.
Vi er ikke ansvarlig for et produkt som har vært utsatt for fukt.
Vi tar forbehold om at det i sjeldne tilfeller er produksjonsfeil på delene vi bruker til reparasjon som det ikke er mulig for oss å oppdage. Dette vil bli rettet opp i kostandsfritt til deg som kunde.

Priser

iPhonelegen AS bruker prisdifferensiering og skiller mellom private og bedrifter. Bedriftkunder vil ha bedre garantivilkår og prioritet på alle reparasjoner. Prisene er differensiert som forklart under.

-Privatkunder
Alle priser er oppgitt inkl mva. Garantitid er 3 mnd.

-Bedriftskunder
Alle priser er oppgitt eks. mva. Garantitid er forlenget til 6 mnd og bedriftskunder får alltid prioritet over privatkunder når et objekt leveres inn til reparasjon.

Ikke avhentede/Ikke betalte produkter

Det vil ikke bli utlevert utstyr uten at betaling for utført service foreligger. Dette gjelder ikke ved ingen feil funnet, eller feilen ikke lar seg rette. Ved uavhentet pakke som er sendt i oppkrav tilkommer det et gebyr på kr. 462,- for å dekke våre kostnader

Ikke avhentede / ikke betalte produkter vil bli kondemnert eller solgt brukt etter 3 måneder for å dekke  evt. kostnader, jfr. ’Lov om håndverkstjenester m.m. for forbrukere’, kapittel VIII, forsinkelse på forbrukerens side §46 og 47.

 §46. Tilbakeholdsrett.

 

Gjelder tjenesten en ting som er overgitt til eller som ellers er hos tjenesteyteren, og betaler forbrukeren ikke i rett tid det tjenesteyteren kan kreve for oppdraget, kan tjenesteyteren holde tingen tilbake inntil forbrukeren betaler eller stiller betryggende sikkerhet for kravet.

 §47. Omsorgsplikt og salgsrett

 

1) Tjenesteyteren skal dra tilbørlig omsorg for ting som blir holdt tilbake etter §46 eller som ikkje blir overtatt i rett tid av forbrukeren. Tjenesteyteren kan kreve forsvarlige kostnader dekket av forbrukeren.

2) Tjenesteyteren kan selge ting som nevnt etter reglene i Lov av 29. mai 1953 nr. 1 om rett for handverkere o.a. til å selge ting som ikke har blitt hentet.